A karánsebesi református templom

A karánsebesi református (kálvinista) templom a Törvényszék (ma Tribunalului) és V. Alecsandri (régebben Csatorna) utcák kereszteződésen található, és 1941-ben került felavatásra. Az egy tornyos templom neoklasszikus stílusban van felépítve, és haranggal nem rendelkezik. Van azonban a templom emeletén, mindjárt a bemenetel fölött egy harmóniuma. A templom belseje egyszerű, jellemző a református templomokra, a teremben fapadok találhatók és egy szószék emelkedik e felett. A templom építése 1938-ban kezdődőt el, egy olyan pillanatban mikor a karánsebesi apró református közösség el bírta érni azt az anyagi szintet melyik megengedte saját temploma felépítését. A templom melletti papi lakot még 1936-ban adták át rendelkezésének. Az építkezés jó lebonyolításáról nagy buzgósággal gondoskodtak Torday János, az akkori lelkész, és idősebb Demeter Gyula, főgondnok, melyik másképpen is az építkezési költségek legnagyobb részére adományozott pénzt. Ők örökre meg fognak maradni a karánsebesi református felekezet emlékezetében, melyik egyébként is 1966-ban, a 25 éves évforduló alkalmával, egy márvány emléktáblát tűztek ki a templom egyik belső falára.

Karánsebes

Karánsebes (románul Caransebea) megyei jogú város Romániában, a Bánságban, Krassó-Szörény megyében.Temesvártól 98 km-re délkeletre, a Temes jobb partján fekszik.
Neve Karán és Sebes nevének összetétele. A Karán helynév talán egy szláv eredetű Karan személynévből vagy a \'fekete\' jelentésű török kara szóból származik, Sebes pedig az azonos nevű patakról kapta a nevét, amely itt ömlik a Temesbe.
A XVIII század második felében gazdasága főképp marhavásárairól és bőriparáról volt nevezetes.